Search form

Matáyo 18:27

27Zɨ́ lerị́a méngị mongụ́ ꞌyị née zɨ́a ótoómo ledre zɨ́a kɨ́dí ndá lolụ íꞌbílúgu késị́ née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index