Search form

Matáyo 18:28

28“Tɨ́ lá bɨ ị́nyị gɨ ore ndéréne ní, zɨ́a ówo ngúru ezené ꞌyị moko bɨ kóo ꞌdiꞌbi késị́ gɨ zɨ́a kpá lá cúkuꞌdée ní. Zɨ́a útúne doa geré ꞌdíꞌbi kúrúa ngị́rị kɨ́dí, ‘Íꞌbílúgu késị́ amá bɨ zɨ́yị ní mu.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index