Search form

Matáyo 18:29

29“Zɨ́ eze a née útúne do ngụ́ṛụ́ sịndị́ne ṇgúṇgú roné zɨ́a kɨ́dí, ‘Áko, ótoómo ledre zɨ́ma, mááyí íꞌbílúgu késị́ née mbá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index