Search form

Matáyo 18:3

3Zɨ́a úku ledre gɨ ro owụ́ née kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, togụ́ ótosé rosé ndoo káa zɨ́ mɨnzéré owụ́ e wá, útúásásé ógụ ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index