Search form

Matáyo 18:30

30“Eze moko a née asi yị́ ené mɨási. Sɨmɨ ledre née ní, zɨ́a lála wo ndéré kɨ́e sɨmɨ sị́gịnị. Zɨ́ eze a née ndị́sịné íri gị do íꞌbíónzó késị́ ené née té kí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index