Search form

Matáyo 18:31

31Sɨmɨ bɨ lafúga ꞌyị ꞌbɨ moko e lurúnɨ́ ledre bɨ mengị kɨ́ ezené née ní, zɨ́a sínyíne royé kɨ́ngaya do ndéréye úku ꞌdódo ledre ga bɨ mengịnɨ́ royé née ní mbá zɨ́ mongụ́ ꞌyị eyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index