Search form

Matáyo 18:33

33Útúásá eyị́ ótoómo ledre zɨ́ ezeyị́ née káa zɨ́ bɨ kóo máótoómo ledre zɨ́yị ní wá?’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index