Search form

Matáyo 18:34

34Gɨ zɨ́ sɨmɨkesị́, zɨ́ mongụ́ ꞌyị ené ꞌdíꞌbi a ndéré kɨ́e sɨmɨ sị́gịnị do ndị́sị ꞌdóꞌdo wo gị zɨ́a íꞌbílúgu késị́ bɨ kóo ꞌdiꞌbi ní za mbá kí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index