Search form

Matáyo 18:4

4Bɨ go kenée ní, ꞌyị bɨ ꞌboꞌbụ́ roné go káa zɨ́ owụ́ ba ní ní, nɨ go ne mongụ́ ꞌyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo ꞌdáa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index