Search form

Matáyo 19:1

Ledre gɨ ro ótoómo kára

(Lúrú kpá Márɨko 10:1-12)

1Sɨmɨ bɨ Yésụ ꞌdódo asá ledre née ní, zɨ́a ị́nyịné gɨ sɨmɨ Galiláya ndéréne sága ngbuṛu bɨ Yeredéne sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index