Search form

Matáyo 19:11

11Yésụ ya zɨ́ye ní, “Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e utúasánɨ́ ꞌdíꞌbi ꞌdódo ledre née wá, tɨ́ lá dụụ́ yée ga bɨ utúasánɨ́ go ndị́sị ngúcuyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index