Search form

Matáyo 19:13

Yésụ iꞌbí úndru zɨ́ mɨnzéré owụ́ e

(Lúrú kpá Márɨko 10:13-16, Lúka 18:15-17)

13Nda gɨ ore zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ógụyé kɨ́ mɨnzéré owụ́ e zɨ́ Yésụ íni ini doyé kpá kɨ́ íꞌbí úndru zɨ́ye. Tɨ́ lá zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ndị́sịyé ụ́cụómo ꞌyị ga bɨ ogụnɨ́ kɨ́ owụ́ ga gére ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index