Search form

Matáyo 19:14

14Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ótoómosé mɨnzéré owụ́ ga gére née zɨ́ye ógụyé zɨ́ma. Ndásé ụ́cụómo yée wá, ꞌBe ꞌbɨ Babá bɨ komo ere ní, nɨ gɨ ro ꞌyị ga bɨ káa zɨ́ mɨnzéré owụ́ e ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index