Search form

Matáyo 19:15

15Sɨmɨ bɨ Yésụ ini ini go zɨ́ Lomo idí íꞌbí úndru zɨ́ owụ́ ga gére ní, zɨ́a ndéréókpóne gɨ ore.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index