Search form

Matáyo 19:18

18Zɨ́ phɨṛangá née ndúꞌyú ándá wo kɨ́dí, “Lorụ ga bɨ káa zɨ́ yée ga be ꞌdi?”

Yésụ ya zɨ́a ní, lorụ ga bɨ káa zɨ́, “ ‘Ndá úfu ꞌyị wá, ndásé sóꞌdo rosé kɨ́ ꞌyị bɨ ófụ́sé rosé kéne wá ní wá, ndá úgu ugu wá, ndá ṛáṛanga wá,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index