Search form

Matáyo 19:2

2Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e lódụ́ wo íri, zɨ́a ndị́sịné yómo yée ga bɨ kɨ́ ndíyá royé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index