Search form

Matáyo 19:24

24Mááyí kpá úku a zɨ́se kɨ́dí, ndaá mɨórụné zɨ́ mongụ́ bangá bɨ gémele ní ólụ́ phụ́trụ bi gɨ sɨmɨ gu lị́bịra wá, nda zɨ́ ꞌyị bɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ne ní, nɨ mɨórụné kɨ́ngaya zɨ́a ólụ́ne ꞌbe ꞌbɨ Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index