Search form

Matáyo 19:25

25Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ uwúnɨ́ ledre née kenée ní, zɨ́ye ónzó komoyé kɨ́ngaya, zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Ambí nɨ nda ómo goó ne?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index