Search form

Matáyo 19:27

27Zɨ́ Pétero úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Sara aka nda zée ga bɨ otoomozé ꞌbɨ ezé éyị́ e go mbá zɨ́ze ndị́sịzé lódụ́ go lá dụụ́ yị́ị ní, ꞌbɨ ezé nɨ nda ídí ꞌbɨ ené go ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index