Search form

Matáyo 19:29

29ꞌYị ga bɨ otoomonɨ́ éyị́ eyé e za mbá, ꞌbe ꞌbɨ eyé e, lúnduyé e, lémịyé e, ꞌbụyé e kɨ́ mbágáye e, kɨ́ owụ́ ꞌbɨ eyé e gɨ ro lódụ́ kacɨ́ma ní, Lomo nɨ íꞌbí tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ye, kpá kɨ́ trịdrị bɨ za fí ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index