Search form

Matáyo 19:3

3Zɨ́ ngíti géyị Farụsáyo e ógụyé úzu Yésụ kɨ́ nduꞌyú kɨ́dí, “Nɨ mɨútúásáne zɨ́ ꞌyị ótoómo meꞌbené tɨ́ lá gɨ ro owụ́ ledre bɨ nɨ bo ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index