Search form

Matáyo 19:30

30Tɨ́ lá tụ́ꞌdụ́ ꞌyị máa yée ga bɨ cakaba nɨyí zɨ́ lafúye ꞌdáꞌdá ní, nɨyí karanée ídí ꞌdáꞌba. Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị máa yée ga bɨ nɨyí ꞌdáꞌba nɨyí karanée ídí ꞌdáꞌdá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index