Search form

Matáyo 19:4

4Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ólosé esé mɨéké kúrú Lomo wá? Kú gɨ dosị́ne Lomo ‘otoogụ ꞌyịmaꞌdí e oꞌdo kɨ́ kára,’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index