Search form

Matáyo 19:5

5‘Née kpá sị́ ledre bɨ oꞌdo nɨ ótoómo ꞌbụné kɨ́ mbágáne kenée zɨ́a ófụ́ kára zɨ́ye ódó royé kɨ́ meꞌbené ídíye éyị́ kị́éꞌdo ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index