Search form

Matáyo 19:6

6Gɨ ore, ndanɨ́ lolụ ꞌyị e gbre wá, nɨyí goó éyị́ kị́éꞌdo. Bɨ kenée ní, éyị́ bɨ Lomo kótrụ go ní, ꞌyịmaꞌdí ndaá báyi a wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index