Search form

Matáyo 19:8

8Yésụ ya zɨ́ye ní, “Mụ́sa eké kóo ledre née zɨ́se Yụ́da e kenée gɨ ro zɨ́se ótoómo meꞌbesé e gɨ zɨ́a dosé orụ mɨórụ. Tɨ́ lá ndaá ꞌbɨ ené kóo mɨyémené kenée gɨ dosị́ne wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index