Search form

Matáyo 2:1

ꞌYị komokenzị e ogụnɨ́ sɨmɨ Beteléme

1Gɨ do kacɨ́ a bɨ kóo aránɨ́ Yésụ sɨmɨ Beteléme ngíti gara sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya sɨmɨ bɨ kóo Eróde nɨ ore ne ngére ní, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị komokenzị e ógụyé gɨ gbére sɨmɨ Yerụsaléma ore,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index