Search form

Matáyo 2:12

12Nda go kɨ́ ndụlụ, zɨ́ Lomo ódroné zɨ́ye sɨmɨ ꞌduru kɨ́dí ndanɨ́ ndáꞌba gɨ ꞌdí zɨ́ Eróde wá, idínɨ́ ndéré gɨ do ngíti mɨsiꞌdi kpị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index