Search form

Matáyo 2:13

Ngasánɨ́ kɨ́ Yésụ sɨmɨ Ízibiti

13Sɨmɨ bɨ yaꞌdá ga gére née okpónɨ́ go ní, zɨ́ Ngére Lomo kása maláyika ógụ ódroné zɨ́ Yoséfa sɨmɨ ꞌduru kɨ́dí, “ꞌDiꞌdiya, ị́nyịsé mu kɨ́ meꞌbeyị́ zɨ́se ꞌdíꞌbi owụ́ ba ngásá ndị́sị kɨ́e sɨmɨ Ízibiti gɨ zɨ́a Eróde ayí go gámásóꞌdo wo gɨ ro úfu a. Ídísé ndị́sị íri ꞌbúó togụ́ mándólolúgu sée máa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index