Search form

Matáyo 2:15

15zɨ́ye ndị́sịyé íri zɨ́ Eróde úyuné té kí. Ledre née ꞌdodo ini ledre gɨ sɨmɨ ledre kóo Ngére Lomo ukuiꞌbí zɨ́ ngúru nébị úku a ní kɨ́dí, “Mándólolúgu owụ́ ꞌbɨ amá go gɨ sɨmɨ Ízibiti.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index