Search form

Matáyo 2:18

18“Do kará Isɨréle e ndịsị ówụ́ kɨ́ íni ini kɨ́ mbụ́mbụ́dụ́ kɨ́ mongụ́ lerị́ sɨmɨ gara bɨ Ráma ní. Ndịsịnɨ́ íni ini gɨ ro owụ́ ꞌbɨ eyé e, gɨ zɨ́a ufuonzónɨ́ yée go mbá. Mbámɨowụ́ máa ga gére née ilinɨ́ do ụ́cụómo yée kɨ́ íni ini wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index