Search form

Matáyo 2:20

20zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Ị́nyịsé mu kɨ́ meꞌbeyị́ zɨ́se ꞌdíꞌbi owụ́ zɨ́se ndáꞌbasé sɨmɨ káṇgá esé ꞌbɨ Isɨréle e. Eróde bɨ kóo ayí gɨ ro úfu wo ní uyu go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index