Search form

Matáyo 2:21

21Zɨ́ Yoséfa ị́nyịyé kɨ́ meꞌbené ꞌdíꞌbi Yésụ, yóó do ndáꞌbayé sɨmɨ Káṇgá eyé ꞌbɨ Isɨréle e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index