Search form

Matáyo 2:23

23Ndịsịnɨ́ nda kóo sɨmɨ gara bɨ Nazeréta ní. Utúasá go kɨ́ ledre bɨ kóo ngíti nébị uku gɨ ro Kɨ́résịto maꞌdáa kɨ́dí, “Nɨyí ndị́sị ndólo wo ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index