Search form

Matáyo 2:5

5Zɨ́ye úkulúgu ledre kɨ́dí, “Ukunɨ́ kóo kɨ́dí, nɨyí árá wo sɨmɨ Beteléme, káṇgá ꞌbɨ Yụdáya ona. Ngíti nébị uku kóo kɨ́dí Lomo uku yaá,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index