Search form

Matáyo 2:6

6“ ‘Beteléme,

ndaá ꞌbɨ eyị́ lá dụụ́ owụ́ gara sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ Yụ́da e wá.

Mongụ́ ngére nɨ karanée ólụ́ógụ gɨ sɨmɨyị́ gɨ ona

zɨ́a ídíne ꞌyị lúrú bi kacɨ́ ꞌyị amá e Isɨréle e za mbá.’  ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index