Search form

Matáyo 2:7

7Née ní, zɨ́ Eróde ndólo ꞌyị komokenzị ga gére née sɨmɨ ugu gɨ ro ówo a gɨ zɨ́ye lurúnɨ́ kóo kele máa née kɨ́ be ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index