Search form

Matáyo 2:8

8Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndérésé mu sɨmɨ Beteléme gámásóꞌdo owụ́ máa née. Togụ́ ndíkisé wo goó, ídísé ndáꞌbaógụ ꞌdódo bia zɨ́ma gɨ ro zɨ́ma kpá ndéréma óto úndrua.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index