Search form

Matáyo 20:11

11Sɨmɨ bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ késị́ née ní ní, zɨ́ye tónóye úku mɨngụ́ngụ́rụ́ ledre dongaráye ro mị́ngị́ yáká.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index