Search form

Matáyo 20:13

13“Zɨ́a úku ledre zɨ́ ngúruyé kɨ́dí, ‘Máméngị amá sée bɨsinyíne wá. Máíꞌbí zɨ́se née tɨ́ késị́ bɨ gáa ṇgúṇgusé ledre a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index