Search form

Matáyo 20:14

14ꞌDíꞌbisé késị́ esé mu zɨ́se ndérése. Máíli íꞌbí zɨ́ ꞌyị ga bɨ tonónɨ́ moko kɨ́ tagá ní, kpá késị́ bɨ máíꞌbí zɨ́se née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index