Search form

Matáyo 20:15

15Née yị́ ené késị́ amá, éyị́ bɨ máíli méngị a kɨ́e ní, mááyí méngị a. Bi sinyí rosé née gɨ zɨ́a bɨ mááyí ꞌyị méngị bɨlámá ledre zɨ́ ꞌyị e ní?’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index