Search form

Matáyo 20:17

Yésụ uku andá ledre umbuné

(Lúrú kpá Márɨko 10:32-34, Lúka 18:31-34)

17Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ mɨndéréne sɨmɨ Yerụsaléma ní, zɨ́a ndólo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ sokó doa gbre (12) ní sogo éyị́, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index