Search form

Matáyo 20:2

2Sɨmɨ bɨ ꞌyị ga gére née odónɨ́ sómụ́ ledre go kɨ́ mị́ngị́ yáká ní, zɨ́a kása yée kɨ́dí nderénɨ́ mu méngị moko sɨmɨ yáká ené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index