Search form

Matáyo 20:21

21Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Éyị́ bɨ íli ní ꞌdi?”

Kára née ya zɨ́a ní, “Kɨ́ꞌdí bɨ áyí go do Kị́tị Ngére eyị́ ní, owụ́ ꞌbɨ amá ga bɨ gbre ba ídí ꞌdíꞌbióto yée cigíyị. Ngíti a do sị́lị́yị ꞌbɨ anú ngíti a do ngelị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index