Search form

Matáyo 20:24

24Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ ore sokó uwúnɨ́ ledre née ní, zɨ́ mɨmbéꞌdeyé ésị́ne ro Yakóbo e kɨ́ Yiwáni kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index