Search form

Matáyo 20:25

25Zɨ́ Yésụ ndólo ꞌyị ené ga gére née úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ówosé bú, ngére ga bɨ do sogo káṇgá ba ndịsịnɨ́ ndị́sị do ꞌyị e kɨ́ rokoꞌbụ. Zɨ́ye ndị́sịyé méngị yée káa zɨ́ bɨ ilinɨ́ yị́ eyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index