Search form

Matáyo 20:26

26Tɨ́ lá ndásé méngị kéyị kenée wá. Togụ́ ꞌyị gɨ dongaráse ili zɨ́ne ídíne ꞌdáꞌdá zɨ́ lafúne e yá, idí ídí ꞌyị ị́nyị kasa zɨ́ lafúne,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index