Search form

Matáyo 20:27

27wo bɨ ili zɨ́ne ídíne ꞌdáꞌdá ní, idí óto roné káa do owụ́kụlụ́ zɨ́ lafúne,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index