Search form

Matáyo 20:3

3“Sɨmɨ sịndị́ kadra ịnyị doa eso (9), zɨ́ mị́ngị́ yáká kpá ndéréne ndíki ngíti géyị ꞌyị e mɨtóroyé sɨmɨ sụ́ụ gbékpị́ne moko ndaá royé wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index